Н.Эрдэнэжаргал: “Аливаа зүйлийг илүүдүүлж, дутуудуулж, буруудуулахгүй” гэдэг үзэл санааг бүхий л зүйл дээр баримталж явахыг хичээдэг

“Оточийн хүүхдүүд” ярилцлагын булангийн анхны дугаарт Оточ Манрамба Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн 5-р курсын оюутан Н.Эрдэнэжаргалыг урьж

Н.Эрдэнэжаргал: “Аливаа зүйлийг илүүдүүлж, дутуудуулж, буруудуулахгүй” гэдэг үзэл санааг бүхий л зүйл дээр баримталж явахыг хичээдэг

“Оточийн хүүхдүүд” ярилцлагын булангийн анхны дугаарт Оточ Манрамба Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн 5-р курсын оюутан Н.Эрдэнэжаргалыг урьж

Н.Эрдэнэжаргал: “Аливаа зүйлийг илүүдүүлж, дутуудуулж, буруудуулахгүй” гэдэг үзэл санааг бүхий л зүйл дээр баримталж явахыг хичээдэг

“Оточийн хүүхдүүд” ярилцлагын булангийн анхны дугаарт Оточ Манрамба Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн 5-р курсын оюутан Н.Эрдэнэжаргалыг урьж

Н.Эрдэнэжаргал: “Аливаа зүйлийг илүүдүүлж, дутуудуулж, буруудуулахгүй” гэдэг үзэл санааг бүхий л зүйл дээр баримталж явахыг хичээдэг

“Оточийн хүүхдүүд” ярилцлагын булангийн анхны дугаарт Оточ Манрамба Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн 5-р курсын оюутан Н.Эрдэнэжаргалыг урьж

Н.Эрдэнэжаргал: “Аливаа зүйлийг илүүдүүлж, дутуудуулж, буруудуулахгүй” гэдэг үзэл санааг бүхий л зүйл дээр баримталж явахыг хичээдэг

“Оточийн хүүхдүүд” ярилцлагын булангийн анхны дугаарт Оточ Манрамба Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны их эмчийн 5-р курсын оюутан Н.Эрдэнэжаргалыг урьж

Б.Батхуяг: Өндөр бүтээмжтэй ажиллая гэвэл өөрсдөө ажлын байр бий болгож ажиллах нь оновчтой санагдсан

Энэ удаагийн “Дугаарын зочин” буландаа Оточ Манрамба Их Сургуулийн 2014 оны төгсөгч, Архангай аймгийн “Хангайн Манба” уламжлалт эмнэлгийн захирал, УАУ-ы

Б.Батхуяг: Өндөр бүтээмжтэй ажиллая гэвэл өөрсдөө ажлын байр бий болгож ажиллах нь оновчтой санагдсан

Энэ удаагийн “Дугаарын зочин” буландаа Оточ Манрамба Их Сургуулийн 2014 оны төгсөгч, Архангай аймгийн “Хангайн Манба” уламжлалт эмнэлгийн захирал, УАУ-ы