Камен Петров Милков: Монголын уламжлалт анагаах ухааныг Европ руу гаргах хаалгыг “Медика” групп, Манба Дацан төв хамтран нээнэ

Бүгд найрамдах Болгар улсын Русэ хотын “Angel Kanchev” Их сургуулийн доктор, профессор, Оточ Манрамба Их Сургуулийн “Хүндэт доктор”, Бүгд найрамдах